Kalkulator kosztów zakupu nieruchomości

 • 20

     Wysokość opłat za wpis lub wykreślenie wpisu w księdze wieczystej oraz założenie księgi wieczystej, za złożenie wniosku o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym i innych opłat sądowych jest określona w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

     Informacje co do ww. kosztów zawarte są również na stronach www Ministerstwa Sprawiedliwości

     Na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (art.101 ust.1 i 2) osoba fizyczna, która złożyła oświadczenie, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny może się domagać zwolnienia od kosztów sądowych. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Oświadczenie sporządza się według ustalonego wzoru.

  >

  taksa notarialna

  koszty sądowe

  podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

  podatek od spadków i darowizn (SD)

  podatek od towarów i usług (VAT)


  Kancelaria Notarialna Bożena Bober notariusz;     82-300 Elbląg, ul.Studzienna 23-24/B;     godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00;     tel./fax.: 55 232 73 15;      tel.kom.: 668 15 73 15;     e-mail: bozena.bober@gdin.pl